Lazer Yazıcı Nedir? Lazer Yazıcı’nın, Yapısı ve Çalışması Nasıldır?

Yazan admin 11/09/2017 0 Yorumlar

Ofislerde kullanılan Lazer yazıcı en yüksek çözünürlükte ve  kaliteli baskıyı yapma özelliğine sahip.

 

Yazıcılar üretildiğinden beri gerek ofislerde ve gerekse masaüstü yayıncılık alanında önemli rol üstlenmiş durumdalar. Söz konusu bu yazıcılardan, matbaa kalitesinde çıkış alınabiliyor. Özellikle aydınger ya da asetat üzerine çıkış alınabilmesi de ayrıca  önemli bir özellik. Bu sayede, baskı öncesi hazırlık aşamalarının yerine getirilebiliyor.

 

Aslında Lazer yazıcılar biraz da, fotokopi makinelerine benziyor. Lazer yazıcılarda,  fotokopi makinelerinde olduğu gibi toner kullanılıyor. Toner tanecikleri, bilgisayardan gelen veriler yardımı ile kâğıt üzerine baskı yapıyor. Her bir toner taneciğinin yoğunluğu, çözünürlüğü ifade ediyor. Öte yandan,  çözünürlük, dpi (dot per inch/ inç başına nokta sayısı) olarak gösterilen bir değer aslında.

 

Günümüzde yaygın olarak 600 dpi ve üzerinde lazer yazıcılar kullanılıyor ve belleğinde oluşturulan sayısal sayfa görünümü, lazer tabancası yardımı ile tambur’a iletiliyor. Tamburun, lazer ışınıyla manyetize edilen bölümlerine toner yapışır ve bunun sonucunda tambura değen kâğıt üzerinde istenilen karakter veya grafik oluşur.

 

Lazer Yazıcı Yapısı!

 

Sessiz çalışan lazer yazıcıların bir dezavantajı ise, sürekli form kullanmaya uygun olmaması. Aslında, Lazer yazıcılar ilk fotokopi makineleriyle aynı teknoloji prensibine sahip. Öyle ki,  Elektro fotokopi ile 1938 yılında  yazıcı şirketi tarafından başlatılan gelişim süreci, 1971 yılında aynı firma tarafından ilk lazer yazıcı ile devam etti.

 

Her yazıcı türünde olduğu gibi lazer yazıcılar da bir mikro işlemci ve bellek   bulunuyor. Bellekler, 512 kb ile 4 mb arasında değişkenlik gösteriyor. Günümüzde, lazer yazıcıların renkli baskı veya siyah beyaz baskı yapabilenleri mevcuttur. Ancak, renkli baskı yapan lazer yazıcıların fiyatları diğerlerine göre daha pahalı olduğundan, siyah-beyaz baskı yapan lazer yazıcılar tercih ediliyor.

 

Lazer yazıcılar; kullanıcılar açısından  hızlı, güvenilir ve işletmeleri daha ekonomik olması nedeniyle  tercih ediliyor. Tonerin daha ucuz ve daha uzun süre kullanılması, lazer yazıcıların ekonomik yazıcılar olarak kabul görmesine yarıyor.

 

Lazer Yazıcının Çalışma Şekli!

 

Lazer yazıcılardaki baskı yöntemi, fotokopi makinesindekine benziyor. Öyle ki, Lazer yazıcılar, satır satır değil de sayfa sayfa yazar. Böylece, yazıcı bütün sayfayı bir defa da  basmak için geniş bir bellek kullanır.  Ve, yazıcının belleğinde oluşturulan sayısal sayfa görünümü, lazer tabancası yardımı ile drum (tambur) üzerine çıkar. Çalışma sistemine göre, Drum’ın, lazer ışınıyla manyetize edilen bölümlerine toner yapışır ve  drum’a değen kâğıt üzerinde ise karakter veya grafikler çıkar.

 

1- Gelen datalar yazıcının hafızasına kaydedilir ve hafızasında yer yoksa bilgisayarda bekletilir.

 

2- Drum üstünde yer alan bazı noktalar, lazer ışını tarafından eksi yükle  yüklenir ve  kâğıda yazılacak aynadaki bir görüntü haline gelir.

 

3- Bu sırada dönmekte olan drum, lazer ışınıyla negatif (-) yüklenen noktalar toner kutusunun önünden geçer. Bu sıra da ise, Toner pozitif (+) yüklü olduğundan drum üstündeki negatif(-) yüklü noktalar, elektrostatik olarak yapışır.

 

4- Yazıcının içine  kağıt girmiştir ve bir şarj silindiri tarafından, negatif (-) yükle yüklüdür. Drumun dönmesiyle, toner parçacıkları da kâğıt üzerine karakter olarak aktarılmış olur.

 

5- Kâğıt ısıtıcı silindir ve baskı silindiri arasından geçen toner parçacıkları erir ve kâğıt üzerine yapışır.

 

6- Dönmekte olan drum bir silindir tarafından deşarj edilerek nötr hale getirilerek, yeni bir tur için hazırlanır.

Loading...